Ostale vsebine


Domov  
Datum: 24.10.2012

Preventiva zasvojenosti v otroštvu

Zgodnje otroštvo - najboljši čas za preventivo zasvojenosti

 Društvo Projekt Človek v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana izvaja projekt: "Zgodnje otroštvo - najboljši čas za preventivo zasvojenosti".

                                                     
To je program, ki je namenjen izobraževanju in usposabljanju pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah. 

Cilji programa so:

  •  usposobiti se za prepoznavanje in razločevanje zdravih in nezdravih življenjskih slogov, vzgojnih stilov, odnosov in komunikacije;
  •  naučiti se vsaj nekaj »konkretnih prijemov«, ki pomagajo priti v stik s seboj, s čustvi (pomagati jih prepoznati, razumeti, izraziti - in obdržati stik); v okviru tega tudi pristopov in načinov za krepitev socialnih veščin in otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti;
  •  spoznati pomen primarne preventive pri preprečevanju zasvojenosti v zgodnjem otroškem obdobju, kar pomeni tudi:
                            - ozavestiti in razumeti pomen osebnih, socialnih in vedenjskih kompetenc, empatičnosti in zmožnosti razumevanja posameznikovega doživljanja ter vpliv le-tega na njegovo vedenje (posredno tudi vpliv na odnosno dinamiko in vzdušje v skupini);
                          - spoznanjih različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti ter o tem, kako si pomagati, oz., kam se obrniti po pomoč ob srečevanju s kompleksno problematiko posameznika in/ali družine.

Program bo izveden v dveh sklopih, in sicer:

V prvem delu bodo slušatelji spoznali:
  • Sodobna spoznanja in osnovni poudarki preventive,
  • Zdravi in nezdravi življenjski slogi družin in različni vzgojni stili.
V drugem delu pa:
  •  Didaktične igre,
  • Kako prepoznati, kako ravnati in kam po pomoč.
 Izobraževanje zajema:
  • predstavitev in izvedba praktičnih pristopov in načinov za krepitev socialnih veščin in otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti,
  • praktične delavnice v katerih udeleženci aktivno sodelujejo in pridobivajo nove veščine,
  • udeležence povabimo, da izpostavijo svoja vprašanja na temo preventive zasvojenosti, konkretne situacije, konkretni primeri, na kaj moramo biti pozorni, kako ravnati.