Ostale vsebine


Domov  
Datum: 8.4.2015

Nova sprejemna pisarna v Postojni

Odprli smo novo Sprejemno pisarno v Postojni

Sporočilo za javnost:
dne 8. 4. 2015

NOVA SPREJEMNA PISARNA DRUŠTVA PROJEKT ČLOVEK V POSTOJNI

Društvo Projekt Človek, humanitarna organizacija, ki izvaja program za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem, je včeraj 7. 4. 2015, odprla novo Sprejemno pisarno v prostorih CSD, v Postojni. Sprejemno pisarno je v sklopu obiska CSD Postojna otvorila Ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, skupaj z županom občine Postojna, gospodom Igorjem Marentičem. Z odprtjem in delovanjem Sprejemne pisarne Društva Projekt Človek bo prebivalcem občine Postojna in njene okolice oziroma vsem tistim, ki se srečujejo s problemom zasvojenosti, nudena pomoč v obliki podpore, informiranja ter svetovanja.

Društvo Projekt Človek se je z veseljem odzval povabilu direktorice CSD Postojna ga. Patricije Može, da svoje delo izvaja tudi v njihovih prostorih. Društvu je še posebej pomembno, da so svoje delo razširili ravno v jubilejnem letu, ko praznujejo 20 letnico svojega delovanja. V tem času so razvili 12 enot, v katerih izvajajo pomembne programe kot so: Program za otroke in mladostnike, Program za dvojne diagnoze, Terapevtsko skupnost, ki edina v Sloveniji ustreza mednarodnim kriterijem EFTC, prvo in edino Terapevtsko skupnost za zasvojene starše in njihove otroki v Sloveniji. In poleg sprejemne pisarne v Postojni, delujejo še v 6 sprejemnih centrih in 6 sprejemnih pisarnah po Sloveniji.
  
Predsednica Društva Projekt Človek mag. Suzana Puntar, je poudarila: »S širitvijo v Postojno, sledimo svoji viziji: čim bolj se želimo približati potrebam uporabnikov, delovati oz. nuditi pomoč v vseh regijah Slovenije, ter še naprej razvijati obstoječe in nove programe. V letošnjem letu se pod sloganom »Skupaj na poti za Človeka, že 20 let« še posebej z veseljem spominjamo vseh, ki so z našo pomočjo zaživeli kvalitetno življenje, kar bomo obeležili s številnimi dogodki tekom leta

V vseh letih je pomoč v Društvu Projektu Človek poiskalo 7.235 uporabnikov in njihovih svojcev. Osnovni cilj programa je poleg abstinence tudi sprememba načina življenja (pozitivni pristop do življenja, osvajanje delovnih navad in razvijanje ter krepitev lastnih potencialov) in reintegracija uporabnikov v družbo (zaposlitev, nadaljevanje šolanja, samostojno, odgovorno ter zadovoljno življenje brez zasvojenosti).
V Društvu so prepričani, da bo tudi Sprejemna pisarna v Postojni vstopna točka za tiste, ki želijo zaživeti drugače. Trenutno se pogovori izvajajo 2x mesečno, od potreb uporabnikov in zmožnosti delavcev pa bo odvisno delo v naprej. V Društvu je trenutno zaposlenih 40 delavcev, pomaga jim 33 prostovoljcev, za izvajanje programa, ki ga večinsko financira MDDSZEM so pridobili tudi certifikat kakovosti SIQ za NVO.

Predsednica Društva Projekt Človek:
mag. Suzana Puntar