Ostale vsebine


Domov  
Datum: 12.9.2016

Družini prijazno podjetje - september 2016

DPP v našem društvu

 Tim delavcev, zadolženih za spremljanje izvajanja ukrepov Družini prijaznega podjetja redno sledi predlogom in pripombam delavcev za izboljšanje ukrepov. Med letom delavce spodbujamo k:

  • dajanju povratnih informacij o tem, kako jim uspe usklajevati delo in družinsko življenje,
  • kateri ukrepi jim koristijo in
  • kaj bi za lažje usklajevanje še potrebovali.

Vir: www.effectiveoffice.net

Na rednih sestankih tim predloge obravnava ter predloge posreduje tudi vodstvu.
V jeseni nameravamo na temo politike DPP za delavce ponovno izvesti 3 urno izobraževanje, kjer bomo obravnavali vse predloge in dileme delavcev.