Ostale vsebine


Domov  
Datum: 11.8.2017

Mednarodni dan mladih

12. avgust - mednarodni dan mladih

Leta 1999 je generalna skupščina OZN razglasila 12. avgust, za Mednarodni dan mladih.
S tem so mladim omogočili posebno mesto in pozornost, torej dan, na katerega lahko opozorijo na svoj položaj, dolžnosti, pravice in težave s katerimi se srečujejo v obdobju prehoda iz otroštva v odraslost (15 -24 let).

V našem programu za Otroke in mladostnike opažamo, da so težave s katerimi se mladostniki srečujejo čedalje hujše.
Starost mladih, ki vstopijo v naš program je iz leta v leto nižja.
Vse več naših uporabnikov ima poleg zasvojenosti tudi pridružene motnje v duševnem zdravju in začetek osebnostne motnje - kažejo se simptomi, ni pa še postavljene diagnoze.

(Vir:http://origin.zadovoljna.si/)

V programu POM - mladim pomagamo s pogovori, skupinami in delavnicami.
Za njih organiziramo nekaj dnevne tabore in kjer skupaj spoznavamo, raziskujemo in odkrivamo ter nabiramo različne izkušnje.
Umaknemo se od pametnih telefonov, družabnih omrežij, računalniških igirc, staršev in vsakodnevnih težav, z namenom poglabljanja stika s sabo, naravo in sovrstniki.
Krepimo občutek povezanosti, pripadnosti in solidarnosti.

(Vir: http://www.mojikonji.si/)

Tistim, ki imajo težave v šoli, pomagamo z učno pomočjo.


(Vir:http://www.bibaleze.si/clanek/starsi.html)

Zelo pomembna pa je tudi pomoč staršem, ki v našem programu lahko dobijo podporo in se bolje opremijo (infromirajo, educirajo) za vzpostavljanje in ohranjanje kvalitetnega odnosa z mladostnikom.