Ostale vsebine


Domov  
Datum: 27.5.2010

Novi Sprejemni Centri

Novi Sprejemni Centri

Pravica do socialne varnosti posameznika je ustavna in tudi temeljna človekova pravica. V skladu s socialno politiko je ključnega pomena omogočiti enako dostopnost pomoči vsem uporabnikom, ne glede na krajevno pripadnost.

Tako so januarja 2008 svoja vrata odprli trije novi sprejemni centri (v nadaljevanju SC). To so: Regijski SC Koroške, SC Kočevje in SC Ruše. Sprejemni center je prva postaja na poti uporabnika, ko vstopi v program Društva Projekt Človek, katerega končni cilj je popolna ponovna vključitev uporabnika v socialno okolje. Do leta 2012 je predvidenih od deset do dvanajst sprejemnih centrov po Sloveniji.

Sprejemni center obsega naslednje dejavnosti:

  • INFOTEL - telefonsko informiranje in svetovanje;
  • vnaprej naročeni individualni, skupinski ali enodružinski uvodni pogovori s strokovnim delavcem ali sodelavcem (>PRVI POGOVORI<);
  • DIPO - daljši individualni program obravnave neabstinentov z vzporedno terapevstko pomočjo za družine (VTD);
  • SORA - socialna rehabilitacija abstinentov z VTD;
  • ALFA - terapija za uporabnike, ki so vključeni v metadonski program z VTD;
  • uvajanje novih poizkusnih programov (alkoholiki, zasvojeni z igrami na srečo in osebe z motnjami hranjenja),
  • organiziranje izobraževalnih in preventivnih aktivnosti, ipd.