Ostale vsebine


Datum: 26.6.2017

26. junij - Svetovni dan boja proti zlorabi drog

Svetovni dan boja proti zlorabi drog in nezakoniti preprodaji

Generalna skupščina je 7. decembra 1987 sklenila, da bo dan 26. junij določila kot mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonite preprodaje, z namenom krepitve delovanja in povezovanja akcij, ki vodijo v družbo brez zlorabe droge.


Vir: https://www.westerncape.gov.za/news/international-day-against-drug-abuse

Vsako leto tako številini posamezniki, skupnosti in različne organizacije pripravljajo raznovrstne aktivnosti, s katerimi pripomorejo k osvečanju o glavnem problemu, ki ga prepovedane droge predstavljajo za družbo. 

V našem društvu opažamo 8,5 % porast števila uporabnikov glede na lansko leto.
Številni uporabniki so bolj oškodovani tako čustveno kot kognitivno.
Vedno težja problematika spremlja uporabnike, kar je zelo opazno predvsem pri delu z mladimi.
Danes zasvojenost s prepovedanimi drogami ni več stvar posameznika v družini, temveč je medgeneracijska - vse več je družin, kjer je s prepovedanimi drogami zasvojen eden ali oba starša in njun otrok.

Zato v našem društvu zagovarjamo trezen in zdrav način življanja, v sklopu katerega so se danes naši uporabniki odpravili na pohod na Rodico nad Bohinjem, ki je viskoa 1966 m.

Vir: http://www.hribi.net/slika.asp?gora=15210

V čudovitem sončnem in toplem junijskem dnevu bo izkušnja zagotovo obogatila njihovo življenje. Trud, ki so ga vložili v osvojitev vrha, pa bo dragocena popotnica v življenju, da zmorejo osvojiti zastavljene cilje.