Center za Reintegracijo

Center za Reintegracijo

Center za Reintegracijo
Celovška 480
1210 Ljubljana Šentvid

cr.lj@projektclovek.si

Kontaktna oseba: mag. Roman Koštal, univ. dipl. soc. ped.

TEL
.: 0597/12 360
GSM: 051/368 209

FAX:0597/12 361
Uradne ure: ponedeljek 15.30 - 16.00, torek 14.30 - 15.30, petek 12.00 - 13.00