Regijski Sprejemni center Koroške

Regijski Sprejemni Center Koroške

Regijski sprejemni center Koroške
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

Svetovanja nudimo tudi v Velenju, Slovenjskih Konjicah in Slovenj Gradcu.

sc.ravne@projektclovek.si
TEL.: 0597/20 271
GSM
: 051/637 267
FAX: 0597/20 272

Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek, petek 11.00 - 13.00

Kontaktna oseba: Renata Podjaveršek, strokovna delavka