TS - za zasvojene starše in njihove otroke

Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke

Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke
Sopotnica 1
4220 Škofja Loka

ts.starsi@projektclovek.si
andreja.jas@projektclovek.si

Kontaktna oseba: Andreja B. Jaš, univ. dipl. psih., spec. ZDT

TEL
.: 0597 40 361 
FAX: 0597 40 361
GSM: 040 865 903
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 10.00-12.00