Literatura za starše

Literatura za starše

CHAPMAN Gary: DRUŽINA, KAKRŠNO STE SI VEDNO ŽELELI (Pet poti do njene uresničitve). Založba Tuma.

FORWARD Dr. Susan, BUCK Craig: STRUPENI STARŠI: Rešite se boleče zapuščine  staršev in zaživite svoje življenje. Založba Tangram.

HARM W., SCHUMACHER  A. (in drugi): MOJ OTROK SE DROGIRA! INFORAMCIJE IN NASVETI ZA STARŠE. Založba Deborah.

HUMPHREYS Dr. Tony: OTROK IN SAMOZAVEST - KAKO UTRDITI IN DOSEČI SAMOSPOŠTOVANJE ŽE V MLADIH LETIH. Mladinska knjiga.

JUUL Jesper: TO SEM JAZ! KDO SI PA TI? (O bližini, spoštovanju in mejah med odraslimi in otroki. Didakta.

KAST-ZAHN Annette: VSAK OTROK SE LAHKO NAUČI PRAVIL. Mladinska knjiga.

KORNHAUSER Pavle in drugi: ZAGOTOVIMO NAŠIM OTROKOM MALDOST BREZ TELESNEGA KAZNOVANJA. Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ljubljana.

KOS Anica: NEMIRNI OTROK. Svetovalni center za otroke.

MEEKER Meg: MOČNI OČETJE, MOČNE HČERE. Slomškova družba.

MILIVOJEVĆ Zoran: IGRE KOJE IGRAJU NARKOMANI. Psihopolis institut. d.o.o. Novi Sad.

MILIVOJEVĆ Zoran: MALA KNJIGA ZA VELIKE STARŠE, Priročnik za vzgojo otrok. Mladinski dom Jarše.

PANTLEY Elizabeth. SKRITA SPOROČILA: Kaj z besedami in dejanji v resnici sporočamo otrokom? Mladinska knjiga.

SCHUMACHER W. HARM A. in drugi: MOJ OTROK SE DROGIRA. Debora Ljubljana.

ŠTADLER A., STARIČ-ŽIKIČ N. (in drugi): OTROK IN LOČITEV STARŠEV: Da bi starši lažje razumeli otroke. Založba Otroci.

ŠVAB Andrej in drugi: KO HRANA NI VEČ HRANA. ŠOU Ljubljana.

VON KRAFT T., Dr. SEMKE E.: ODKRIJMO IN RAZVIJMO OTROKOVO NADARJENOST. Mladinska knjiga.