Strokovna literatura

Strokovna literatura

AUER Vladimir: DROGE IN ODVISNOST. Ormož, samozaložba, IBDEM.

EHRHARDT Ute: PRIDNE PUNCE PRIDEJO V NEBESA POREDNE PA POVSOD. Založba Vale-Novak, Ljubljana.

HUDOBNIK Milka: ENEAGRAM-DEVET OBRAZOV ČLOVEŠKE OSEBNOSTI. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu.

KLEIN Stefan: FORMULA ZA SREČO. Orbis Ljubljana.

LeBOUTILLIER Megan: DOBRO JE REČI TUDI "NE". Kranj: Ganeš.

MERC Božidar: ODVISNOST - DRUŽBENI PROBLEM VČERAJ, DANES, JUTRI. Zbornik. Maribor Obzorja.

PECK M. Scott: LJUBEZEN IN DUHOVNA RAST. Mladinska knjiga.

PETROVIĆ Stevan P.: DROGA I LJUDSKO PONAŠANJE. Gornji Milanovac: Dječje novine.

ROZMAN Sanja: PEKLENSKA GUGALNICA. Mladinska knjiga.

SLATER Anka J.: TRPINČEN OTROK. KAKO PREPOZNAVATI IN PREPREČEVATI
                                FIZIČNO IN DUŠEVNO TRPINČENJE OTROK. Meridiana.

ŽIDANIK M., ČEBAŠEK-TRAVNIK Z.: SINDROM ODVISNOSTI OD ALKOHOLA - Priročnik  za strokovnjake.