NFHOS nam je podelil priznanje za posebne dosežke

PREJELI SMO POSEBNO PRIZNANJE ZA 20 LETNO DELO NA PODROČJU HUMANITARNOSTI

Ko predstavljamo Društvo Projekt Človek poudarjamo, da smo humanitarna organizacija. Status humanitarnih organizacij nam je MDDSZ podelil leta 2006. V letu 2008 so se humanitarne organizacije združile v okviru Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij (NFHOS), katerega član smo tudi mi. Namen NFHOS je povezovanje organizacij in prizadevanje za boljši položaj najbolj ranljivih skupin in posameznikov. NFHOS že nekaj let podeljuje priznanje za posebne dosežke in kipce dobrote. V letošnjem letu na mednarodni dan humanitarnosti 19. Avgusta v Ptuju je Društvo Projekt Človek dobilo priznanje za 20 letno uspešno delovanje na področju zasvojenosti in prispevek k razpoznavnosti in spoštovanju humanitarnega dela.

Verjamem, da nas bo to priznanje, ki sovpada z našo 20 letnico še dodatno spodbudilo k dobremu delu, k zavedanju pomembnosti skrbi za ranljive skupine in za snovanje še bolj učinkovitih programov. Znanje za to imamo, izkušnje imamo, posluh za sočloveka pa tudi!
Hvala vsem, ki ste s svojim delom prispevali, da smo prejeli to laskavo priznanje!

mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih.
Predsednica DPČ