Pridobili smo certifikat kakovosti SIQ-NVO

Standard kakovosti - zahteve NVO

Društvo Projekt Človek je z dnem 6.2.2013 pridobil certifikat kakovosti SIQ-NVO.Raziskave in analize zadnjih let kažejo, da je v slovenskem prostoru naraslo tako število nevladnih organizacij (NVO) kot tudi njihova volga in pomembnost v družbi.

Zato je tudi za nevladne organizacije pomembno, da sledijo standardom kakovosti in dosegajo določeno oz. zahtevano kakovost v odnosu do svojih deležnikov.

V Društvu Projekt Človek se zavedamo, da je za zadovoljstvo naših deležnikov potrebno izpolnjevanje njihovih potreb in pričakovanj.

V ta namen, smo vstopili v sistem kakovosti za navladne organizacije in uspešno pridobili certifikat kakovosti SIQ-NVO.

Standard kakovosti - zahteve NVO je dokument, ki je nastal na podlagi standarda ISO 9001:2008, vlkjučuje pa tudi elemente nekaterih drugih sistemov vodenja kakovosti.

Poslovnik kakovosti, ki vsebuje ključne informacije o naši organizaciji je izdelek, ki je nastal v sklopu pridobivanja Certifikata kakovosti za NVO.

Ogledate si ga lahko s klikom na naslednjo povezavo: Poslovnik kakovosti DPČ