Domov  

Razmišljanja naših prostovoljcev

Razmišljanja prostovoljcev Društva Projekt Človek

"S prostovoljnim delom sem pravkar pričela. Všeč mi je tim, odprta komunikacija, da lahko nekomu nekaj pomagam in se obenem še veliko naučim tako praktično, kot teoretično, saj imamo redna mesečna izobraževanja, ki nam pomagajo bolje razumeti stisko, s katero se soočajo posamezniki. Všeč mi je tudi, da se veliko "konfliktov" rešuje sproti, kjer se vsakega posluša in se mu pusti do besede. Prostovoljno delo priporočam vsem, ki se vidite v tem, in ki do takšne skupine nimate negativnih predsodkov."
prostovoljka Monika

"Prostovoljno delo opravljam v Terapevtski skupnosti in Centru za reintegracijo. V preteklih dveh letih sem imel priložnost spoznati večino zaposlenih in precej "uporabnikov" DPČ. Tako prvi, kot drugi, so mi posredovali svoje izkušnje in znanje, kar mi pomeni veliko več od marsikatere prebrane knjige ali članka. Prostovoljno delo v Društvu Projekt Človek vsekakor priporočam vsakomur, ki ga zanima področje odvisnosti, delovanje terapevtskih skupnosti, društev, delo z depriviligiranimi, socialno ogroženimi posamezniki..."
prostovoljec Luka