CR - 3. faza klasičnega programa

Center za Reintegracijo

Center za reintegracijo je zaključna faza v klasičnem programu Projekt Človek. V tem delu programa se postavljajo temelji za aktivno življenje brez drog, kjer se vsak posameznik preizkuša v vsakodnevnih bolj ali manj stresnih situacijah.

Bistvo programa je, da vsak posameznik v zunanjem okolju uveljavi svoje osebnostne in odnosne spremembe.

Glavni cilj programa za reintegracijo je pomoč uporabnikom programa pri vzdrževanju trajne abstinence in vključevanju v družbo. Le to pa zajema:

  • sprejemanje družbene odgovornosti, aktivno vključevanje v družbeno življenje (šolanje, zaposlitev),
  • krepitev socialne pripadnosti družbenim skupinam z zdravim življenjskim slogom,
  •  učenje bolj učinkovitega spoprijemanja s stresnimi situacijami, 
  • oblikovanje novih vlog v družini,
  •  življenje v skladu z vrednotami, ki niso kompatibilne z zasvojenostjo.
Program Centra za reintegracijo vključuje delovne, terapevtske, športne in kulturne aktivnosti. 
Po uspešno opravljenem programu sledi zaključna slovesnost s podelitvijo diplom.

Program v centru za reintegracijo je razdeljen na 3 podfaze; prva je stanovanjskega tipa in poteka 24 ur dnevno, druga in tretja pa sta ambulantnega tipa. Število aktivnosti v programu se zmanjšuje sorazmerno z večanjem obveznosti in odgovornosti v zunanjem okolju.

V Centru za reintegracijo, tako kot v drugih fazah in centrih Projekta Človek sodelujemo s svojci, kar je pomombno predvsem zato, ker se uporabniki vračajo nazaj v svoje domače okolje.