DiD - Dnevni Center

DiD - Dnevni Center

DC - DID (dnevni center za uporabnike z dvojnimi diagnozami ali za tiste, ki so družbeno integrirani) je namenjen tistim, ki imajo poleg težav z zasvojenostjo še pridružene težave v duševnem zdravju. Namen pa je tudi osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo, vendar so družbeno integrirane (npr. so zaposlene, se šolajo,..), saj poteka celoten program v obliki dnevnega centra v Ljubljani.


Namen programa je podoben kot v Terapevtski skupnosti, torej da se uporabniki učijo osnovnih življenjskih spretnosti in navad, hkrati pa imajo različne možnosti, da razvijajo svoje notranje potenciale. Od Terapevtske skupnosti se razlikuje v tem, da program poteka v dnevni in stanovanjski obliki, hkrati pa je še bolj prilagojen individualnim potrebam posameznika zaradi bolj kompleksne problematike oziroma večjih razlik med posameznimi uporabniki.
 
Program traja približno 2 do 3 leta, poleg poglobljenega dela na sebi pa vključuje tudi fazo reintegracije. Uporabnikom v zadnji fazi programa pomagamo pri vključitvi nazaj v družbo. Pomagamo jim oblikovati vsakodnevno življenje, pa najsi bo to nadaljevanje šolanja, zaposlitev, pomoč pri reševanju stanovanjske problematike, kot spodbuda pri iskanju hobija izven programa ipd. 
V program se uporabniki vključijo preko sprejemnih centrov, kjer poteka priprava in motiviranje za vstop v program.