Infotel

Infotel

Program informiranja, posvetovanja in motiviranja za uživalce drog in njihove družine po telefonu in e-mailu.

Program Infotel je namenjen uživalcem drog in njihovim svojcem, ki vsaj prve informacije najraje pridobivajo anonimno.

Cilj programa je omogočiti populaciji uživalcev drog in njihovim svojcem anonimno informiranje, posvetovanje in motiviranje z iskanje pomoči preko telefona in sicer s strani staršev, ki imajo uspešno osebno izkušnjo z opravljenim Projektom Človek in s strani strokovnih delavcev.

Informacije na telefonskih številkah Sprejemnih Centrov.