Intera

Intera

Program individualne in partnerske terapije za abstinente od drog, ki so bili vključeni v katerikoli daljši terapevtski program.

Cilj programa je nudenje psihosocialne pomoči ob aktualnih življenjskih situacijah in stiskah. Program je zastavljen individualno in se prilagodi potrebam posameznikov.

Informacije na telefon: 031 323 308.