Klasični Program

Klasični program »PROJEKT ČLOVEK«

Klasični program »Projekt Človek« je namenjen tistim, ki zaradi zasvojenosti z drogami potrebujejo celostno obliko pomoči. Vključuje mlade, ki praviloma niso redno zaposleni, se ne šolajo in so izgubili večino družbe, ki se ne drogira. Program je organiziran po fazah.

Začenja se v Sprejemnem centru, kjer so ključni motivacijski pogovori in priprave za vstop v program Prius. V programu Prius se izvajajo delovne, športno-kulturne aktivnosti in terapevtske aktivnosti v obliki pogovorov in različnih skupin. Osnovni namen je vzdrževanje abstinence in vključenost celotne družine. V Terapevtski skupnosti je življenje organizirano tako, da uporabniki utrjujejo samostojnost, se učijo reševati probleme in preživljajo prosti čas na ustvarjalen način. Urnik je popestren z izleti v hribe, različnimi športnimi aktivnostmi in ustvarjalnimi delavnicami. Zaključni del programa je Center za Reintegracijo. Skupine in pogovori v tem delu programa so namenjeni težavam, ki se pojavljajo ob ponovni vključitvi v šolo, pri iskanju zaposlitve, v partnerstvu, družini in prijateljskih stikih. Poleg skupin poudarjamo aktivnosti pomembne za preživljanje prostega časa, samoiniciativnost pri organizaciji športnih in kulturnih aktivnostih ter biblioterapijo.