POM - Program za otroke in mladostnike

POM - Programi za otroke in mladostnike

Programi so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogami (ali droge že redno uživajo), imajo težave v šoli in druge težave v odraščanju, hkrati pa so še vpeti v socialno mrežo (šola). Prav tako so programi namenjeni staršem ter učiteljem in svetovalnim delavcem.

Pomembno je, da se zavedamo dejstva, da so bili tudi redni uživalci drog nekoč eksperimentatorji, tako, da je lahko vsako poseganje po drogah rizično.

Namen programov je preprečiti razvoj zasvojenosti in se izogniti posledicam, ki jih le ta prinaša. V okviru programov za mlade se izvaja program Sprejemnega centra, program POM- mladostniki, Šola za starše, Izobraževanja za strokovne delavce na osnovnih šolah.

Sprejemni center za mladostnike:

V letu 2006 smo odprli samostojni Sprejemni center za eksperimentatorje in mlade uživalce drog, ki se nahaja v centru Ljubljane. S tem smo populacijo občasnih uživalcev drog ločili od populacije, ki je že zasvojena s psihoaktivnimi substancami in se tako v osnovni problematiki razlikuje.  

 Namen Sprejemnega centra za otroke in mladostnike je ponuditi osnovne informacije o možnih oblikah pomoči.
Izvajamo urinska testiranja in individualne pogovore za otroke, mladostnike in starše. 

Program za otroke in mladostnike - POM:

Namenjen je mladostnikom, ki eksperimentirajo z drogami (ali redno uživajo marihuano), imajo teževe v šoli in še druge težave v odraščanju.
Cilj programa je preprečevanje razvoja zasvojenosti in sprememba načina življenja.

Program je zastavljen ambulantno, kar pomeni, da mladostniki prihajajo na pogovore, skupine, različne delavnice, pohode, tabore in druge za njih pomembne aktivnosti. 
Pomembno vlogo pri spremembah načina življenja imajo tudi starši, za katere so organizirane posebne skupine.
Nudimo tudi učno pomoč v primeru šolske neuspešnosti.

Šola za starše

Program šole za starše je namenjen staršem otrok mladostnikov, ki si želijo pridobiti čim več znanja in spretnosti za učinkovitejšo komunikacijo v družini. Starše želimo opozoriti na pasti odraščanja, na vzgojne stile in na problematiko drog.

Šola za starše poteka strnjeno 2 meseca. Izvaja se v manjših skupinah. Prijave zbiramo na tel: 01 425 12 14. Okvirne teme programa Šole za starše:
- Vzgojni stili
- Značilne vzgojne in odnosne napake tistih staršev katerih otroci so se začeli kasneje drogirati
- Pohvala in kritike
- Tudi trava je droga
- Pravila dobrega dialoga
- Dejavniki tveganja in dejavniki zaščite pri zlorabi drog
- Pomen vrednot pri preprečevanju neustreznega vedenja mladostnikov
- Kako ukrepati ob sumu, da otrok posega po drogah

Ponudba za učitelje in svetovalne delavce:

Ker se učitelji in strokovni delavci vse pogosteje srečujejo s problematiko zasvojenosti v okviru Društva Projekt Človek ponujamo:
- predavanje za učitelje in svetovalne delavce "Preprečevanje  zasvojenosti"
- konzultacije z našimi strokovnimi delavci, kadar gre za učence, ki eksperimentirajo (ali občasno uživajo droge) in imajo težave v šoli (porast neupravičenih izostankov, slab učni uspeh, agresivnost), hkrati pa šolski delavci ocenijo, da je možnost pozitivne spremembe velika, tudi brez vključitve v zunanjo institucijo
- usposabljanje za delo z rizičnimi učenci
a) usposabljanje za primarno preventivo
b) kako izobraževati o drogah (korikulum), da ne delamo reklame za drogo
c) osnove adiktologije, ki naj bi jo poznali delavci VIZ
d) kako prepoznavati učence, ki so visokorizični, da bi posegali po drogah
e) kam po pomoč, če učenec zlorablja drogo in se mu zgolj v okviru šole ne more pomagati
- učenje za vodenje skupin za samopomoč (predvsem staršev)