Prius - 1. faza klasičnega programa

Prius

Po Sprejemnem Centru se uporabniki vključijo v prvo fazo programa, ki jo imenujemo program Prius in pomeni pripravo in usmerjanje na delo na sebi

V tej fazi se uporabniki spoznajo z delovanjem programa, njegovimi pravili in načinom dela

 Cilj programa je:
- vzpostavitev bioritma (vstajanje, spanje, redna prehrana),
- aktivno preživljanje dneva (delo, šport, družabne aktivnosti, pohodništvo, ipd.),
- vključitev v skupino in navajanje na bivanje z drugimi.