Replay

Replay

Program je namenjen recidivistom, ki so bili vključeni v katerikoli daljši terapevtski program. Namenjen je tudi tistim, ki drogo vzamejo le enkrat in poiščejo pomoč preden bi se recidiv razvil.

Cilj programa je pomoč za ponovno vzpostavitev abstinence, odkritje vzrokov za recidiv in njihova odprava (ali vsaj znižanje), po potrebi pa napotitev v druge ustreznejše programe pomoči tako v okviru Projekta Človek kot v komune oziroma v nizkopražne programe za uporabnike, ki ne zmorejo abstinirati.

Program je zamišljen v individualni »ambulantni« obliki, možna pa je tudi kratka stanovanjska stabilizacija in skupinska obravnava v okviru Dnevnega centra ali Terapevtske skupnosti.

Informacije na telefon: 0597 12 360, GSM: 051 368 209.