Sprejemni Centri

Mreža sprejemnih centrov po Sloveniji

Prvi stik z našim društvom dobijo zasvojeni in njihovi svojci v Sprejemnem Centru na tako imenovanih »prvih pogovorih«, ki so namenjeni predvsem zasvojenim, ter na informativnih srečanjih, ki so namenjena ključnim bližnjim osebam zasvojenega (starši, sorojenci, partnerji, ...).     

Namen prvih pogovorov je predvsem omogočiti zasvojeni osebi kot tudi svojcem spregovoriti o težavah in jih glede na želje in potrebe informirati ter usmeriti v za njih ustrezne oblike pomoči.
 
Oblike pomoči so lahko:
- vključitev v Klasični program
- vključitev v program za dvojne diagnoze
- vključitev vprogram Alfa
- program DIPO
- program SORA
- preusmeritev v druge programe.


Mreža sprejemnih centrov zajema naslednje lokacije po Sloveniji: Ljubljana, Piran, Kočevje, Novo mesto, Ruše, Postojna, Sežana, Nova Gorica, Krško, Črnomlej, Rave na Koroškem, Slovenjske Konjice, Velenje.