TS - 2. faza klasičnega programa

Terapevtska Skupnost

Terapevtska skupnost (TS) je druga faza klasičnega programa Projekt Človek. V program TS se vključijo posamezniki po opravljenih uvodnih pogovorih in uspešno zaključenem programu Dnevnega centra.

TS se nahaja v mirnem okolju v Sopotnici pri Škofji Loki od leta 1998.

Poglavitni cilji Terapevtske Skupnosti so v pomoči uporabnikom programa pri:
- učenju vzdrževanja abstinence;
- utrjevanju delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti;
- učenju reševanja problemov na socialno sprejemljiv način
- učenju preživljanja prostega časa na ustvarjalni način;
- "
pogledu na drogo"; - to je v razloge, ki so vplivali na posameznika, da je posegel po drogah ter preseganje le teh v varnem okolju Terapevtske skupnosti;

V Terapevtsko skupnost so vključena tako dekleta, kot fantje. Bivanjski prostori so ločeni po spolu, skupaj pa fantje in dekleta uporabljajo kuhinjo, dnevni prostor, sobe za terapevtske aktivnosti, dvorano, sušilnico, pralnico, ekonomat, kurilnico, delavnico ter pisarno "odgovornega za strukturo". V objektu sta še pisarna in spalnica dežurnih delavcev. Stanovanjskemu objektu pripada še zemljišče, ki so ga maldi lepo uredili v okrasni vrt, zelenico, zelenjavni vrt in športno igrišče.

Program Terapevtske skupnosti vključuje delovne, terapevtske, športne, kulturne, družabne in prostočasne aktivnosti. Četudi izvajamo program Terapevtske Skupnosti v odmaknjenem okolju Sopotnice pri Škofji Loki člani skupnosti ne pretrgajo stika z zunanjim okoljem. Že od začetka bivanja v Terapevtski Skupnosti samostojno urejajo vse zanje pomembne stvari (npr. podaljševanje soc.pomoči, obiske pri svetovalcih na CSD, Zavodu za zaposlovanje, urejanje dokumentov in pogojev za vpis v nadaljnje šolanje..). Njihovi izhodi potekajo sprva ob spremstvu starejših članov skupnosti, kasneje pa odhajajo na izhode samostojno.

 Program Terapevtske Skupnosti traja približno 12 mesecev (program je prilagojen potrebam posameznika). Po uspešnem zaključku uporabniki nadaljujejo svojo pot urejanja še v Centru za reintegracijo, ki se nahaja v Ljubljani.

Terapevtska skupnost deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Delovanje programa zahteva stalno dežuranje delavcev. Razen med nočnim dežurstvom - ko je navzoč 1 delavec, je čez dan navzočih hkrati več strokovnih delavcev, saj takrat hkrati potekajo številne terapevtske aktivnosti: terapevtske skupine, srečanja skupnosti, terapevtske skupine ločene po spolu, izobraževanja s seminarji, individualni pogovori, družinska terapevtska srečanja ter specialistične terapevtske intervencije.

Terapevti so seveda navzoči tudi na drugih aktivnostih socialne rehabilitacije: pri delovnih akcijah, pohodih v gore, pri rednih športnih aktivnostih, družabnih in kulturnih večerih, praznovanjih.

V Terapevtski skupnosti, tako kot v drugih fazah in centrih Projekta Človek izvajamo vzporedno terapevtsko delo s starši, partnerji, sorojenci in drugimi bližnjimi osebami. Starši imajo ločene terapevtske skupine in seminarje, skupaj pa se srečajo na t.i. enodružinskih in večdružinskih srečanjih.

V Terapevtski skupnosti je redno zaposlenih 6 delavcev: ena psihologinja, tri socialne delavke, ena pedagoginja, delovni inštruktor ter šofer. Vsi imajo poleg osnovnih znanj še dodatna usposabljanja iz področja zasvojenosti, nekateri pa so bodisi zaključili specialistična usposabljanja ali se še usposabljajo.

Ob vikendih in praznikih nam priskočijo na pomoč v obliki dežurstev še delavci iz drugih faz in centrov programa Projekt Človek, prostovoljci ter nekateri bivši uporabniki, ki so uspešno zaključili program.