Prostovoljci

Prostovoljni sodelavci

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji zloraba drog močno narasla. Tako se je deset prostovoljcev in delavcev, ki so se srečevali s problemom zasvojenosti, vključilo v trimesečni izobraževalni program v »Projektu Človek« v Rimu, za usposabljanje kadra za delo z zasvojenimi. Namen izobraževanja je bil spoznati način dela v uspešnem strokovno civilnem programu in izoblikovati program, ki bo celostno reševal problem zasvojenosti. Leta 1995 je sledila je ustanovitev Društva Projekt Človek tudi v Sloveniji.
V vsem tem času delovanja Društva Projekt Človek, so prostovoljci zelo pomemben del našega kadra in uspešnosti. Prostovoljci se tekom opravljanja dela izobražujejo in seznanjajo z značilnostmi dela pri nas, torej razumejo filozofijo Projekta Človek. Tako se formirajo v ustrezen kader in posledično se številni prostovoljci pri nas tudi zaposlijo. 

KAJ NUDIMO NAŠIM PROSTOVOLJCEM?

Našim prostovoljcem v okviru osnovnega izobraževanja predstavimo programe Društva Projekt Človek, jih seznanimo tako s filozofijo Projekta Človek kot tudi z aktivnostmi, ki jih v Društvu Projekt Človek izvajamo. To so: delovne in terapevtske skupine, družabne aktivnosti, kulturne aktivnosti, pohodi v gore in športne aktivnosti. Drugi sklop izobraževanja je namenjen pojasnitvi osnovnih pojmov v zvezi z zasvojenostjo, delom s skupinami, skupinsko dinamiko, kar se potem pri praktičnem opravljanju dela prostovoljci tudi učijo. Za delo z zasvojenimi je pomembno, da imajo prostovoljci osnovno znanje o zasvojenosti, da razumejo problematiko našega dela, se učijo postavljati meje in prepoznavati manipulacije. Na ta način pa tudi sami osebnostno rastejo.
Od prostovoljcev pričakujemo, da so redni, točni in izvajajo aktivnosti, za katere se dogovorimo. Glede na naravo našega dela z zasvojenimi osebami, pa je seveda tudi pomembno, da ima prostovoljec oblikovan odnos do psihoaktivnih snovi oziroma do abstinence.
 KJE POTREBUJEMO POMOČ?
-    Pomoč v naših centrih: prostovoljec pomaga centru enkrat na teden in sodeluje na delovnih skupinah (kuhinja, higiena in vzdrževanje), to pomeni, da našim uporabnikom pomaga pri osmišljanju dela in jih pri delu motivira. Prostovoljec uporabnike tudi spremlja na različnih izhodih (zdravnik., sodišče….). Z uporabniki je ves čas, seveda pa je vedno prisoten tudi delavec, ki je prostovoljcu v pomoč.
-   Pomoč pri izvajanju nočnih dežurstvih v Centru za reintegracijo, in sicer v dogovoru z odgovornim delavcem za Center za reintegracijo. Pomembno je, da je prostovoljec resen in se drži terminov, ki so vnaprej dogovorjeni.
-  Izvajanje različnih delavnic, ki naše uporabnike izobražujejo in jim nudijo nove izkušnje, jim bogatijo življenje in hkrati osmišljajo prosti čas. Delavnice so v dogovoru lahko npr.: joga, računalniška delavnica, ples, ipd. Gre za aktivnost, ki jo prostovoljec opravlja in jo želi deliti z našimi uporabniki.

Kontaktna oseba
: Špela Adam,  GSM: 041 793 496, E: spela.adam@projektclovek.si