Ostale vsebine


Sofinancerji

Sofinancerji programov Društva

Naš glavni sofinancer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pomembni sofinacerji so še:
Ministrstvo za zdravje 


FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

 
ESS - Evropski socialni sklad delno financira projekt "Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva - "Pripravniki"


 
MOL                        MO Novo mesto          Občina Škofja Loka     
                                                              

      Občina Ruše         Občina Kočevje                Občina Muta
                                                                
                                                           

Občina Pivka
      V  letu 2016 so nas sofinancirali:
MDDSZEM                                                                    FIHO                                      

              
ESS - Evropski socialni sklad delno financira projekt "Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva - "Pripravniki"

MOL                 MO Novo Mesto        Občina Ravne na Koroškem  

                                                                                
 Občina Ribnica na Pohorju   MO Slovenj Gradec      Občina Mežica
                                                              
Občina Črna na Koroškem   Občina Dravograd         Občina Mislinja
                                                             
  Občina Velenje   Občina Slovenjske Konjice            Občina Piran
                                                           
Občina Postojna   Občina Šempeter Vrtojba         Občina Vipava
                                                 
     MO  Nova Gorica     Občina Sežana   Občina Pivka       Občina Ajdovščina
                                               
      MO Koper      Občina Kočevje       Občina Ruše       Občina Vuzenica
                                      
Občina Škofja Loka     Občina Črnomelj      Občina Krško     Občina Muta
                                               Poleg naštetih, programe Društva Projekt Človek sofinancirajo tudi naši uporabniki.