Organi društva

Organi društva

Upravni odbor:
mag. Suzana Puntar, predsednica upravnega odbora
Igor Stojanov
Andreja Jaš
Polona Kersnik
Špela Bek

Nadzorni odbor:
Franci Tavčar, predsednik nadzornega odbora
Stane Karo
Robi Farkaš

Častno razsodišče:
Andrejka Flajs Rupnik
Roman Koštal
Tanja Stanković
Gregor Dular