Organi društva

Organi društva

Upravni odbor:
mag. Suzana Puntar, predsednica upravnega odbora
Igor Stojanov
Andreja Jaš
Polona Kersnik
Miha Ruparčič

Nadzorni odbor:
Franci Tavčar, predsednik nadzornega odbora
Stane Karo
Robi Farkaš

Častno razsodišče:
Andrejka Flajs Rupnik
Jože Flajs
Gregor Dular
(Tanja Stanković)
(Tinkara Tušek)