Posvetovalna telesa

Posvetovalna telesa v društvu

Strokovni svet:
Dora Pal, vodja strokovnega sveta
mag. Suzana Puntar
Polona Kersnik
mag. Roman Koštal
Andreja B. Jaš
Andrejka Flajs Rupnik
Špela Bek

Strateški svet:
Strateške vsebine se obravnavjo v okviru sestankov upravnega odbora in sestankov vodij.