Posvetovalna telesa

Posvetovalna telesa v društvu

Strokovni svet:
Dora Pal, vodja strokovnega sveta
mag. Suzana Puntar
Miha Ruparčič
Polona Kersnik
mag. Roman Koštal
Tanja Stanković
Andreja B. Jaš
Andrejka Flajs Rupnik

Strateški svet:
Strateške vsebine se obravnavjo v okviru sestankov upravnega odbora in sestankov vodij.