Redno zaposleni

Redno zaposleni delavci

Predsednica društva:
mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih.

Podpredsednik društva:

Igor Stojanov, univ. dipl. prof. šp. vzg.

Strokovna vodja programov:

Dora Pal, dipl. soc. del., družinska terapevtka

Sprejemni Center Ljubljana:
Špela Bök, univ. dipl. psih., strokovna delavka, vodja mreže Sprejemnih centrov
Ada Glažar, univ. dipl. kom., strokovna sodelavka

Sprejemni Center Piran:
Helena Boštjančič Škrlj, dipl. soc. del., strokovna delavka
Maja Cubr, univ. dipl. kult. in soc. antr., strokovna sodelavka

Sprejemni center Piran, Enota Nova Gorica
Tina Bratuš, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka

Sprejemni Center Kočevje:
Miha Ruparčič, dipl. upr. org., strokovni delavec, 

Regijski Sprejemni Center Koroške:
Mateja Švab, spec. na področju zmanjševanja škode povezane z uživanjem droge, strokovna sodelavka
Renata Podjaveršek, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka
Goran Djurić, laični delavec

Sprejemni Center Ruše:
Tina Jert, univ. dipl. teol., strokovna delavka
Božena Blanuša, sodelavka v programu

Sprejemni center Novo mesto
Miha Ruparčič, dipl. upr. org., 
Mojca Bohte, univ. dipl. soc. del.

Program za otroke in mladostnike:
Jadranka Ivanković, univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka, vodja programa
Ane Marie Gačnik, univ. dipl. psih., strokovna delavka
Urška Peterca, univ. dipl. psih.
Nina Malec, mag. zakonskih in družinskih študij
Kaja Solina

Programa DC-DiD in Prius:
Andrejka Flajs Rupnik, soc. del., specializantka geštalt psihoterapije, strokovna delavka, vodja programa
Sabina Grahek, univ. dipl. soc. del., specializantka geštalt psihoterapije, strokovna delavka
Robi Farkaš, sodelavec v programu
Luka Agrež, dipl. soc. del. (UN), spec. PDP, strokovni delavec
Ana Furlan, univ.dipl. soc. del., strokovna sodelavka
Ana Marija Mavrič, univ. dipl. teol.
Ana Drev, laična delavka

Terapevtska Skupnost:
Polona Kersnik, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka, vodja programa
Tinkara Tušek, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka
Sonja Rotar, univ. dipl. ped., strokovna delavka
Špela Adam, dipl. ital. j. in knjž. in dipl. lit. kompar., strokovna sodelavka
Franci Tavčar, delovni inštruktor, planinski vodnik
Aleš Bök, voznik
Boštjan Besednjak, laični delavec
Zala Močnik, dipl. med. ses.
Anita Thapa, laična delavka

Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke
Andreja B. Jaš, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka, vodja programa
Marinka Hladnik, univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka
Barbara Vodopivec,  univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka
Neža Rebolj, sodelavka v programu
Mojca Djorić, dipl. soc. del.
Janja Berčič, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka
Miran Pondelek, laični delavec

Center za Reintegracijo:
mag. Roman Koštal, univ. dipl. soc. ped., spec. IT, strokovni delavec, vodja programa
Tanja Stanković, dipl .soc. del., strokovna delavka
Gregor Dular, univ. dipl. soc. ped.
Tomaž Muhič, sodelavec v programu

Projekt Križišče
Helena Hercog, unvi. dipl. psih., strokovna delavka