Domov  

Redno zaposleni

Redno zaposleni delavci

Predsednica društva:
mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih.

Podpredsednik društva:

Igor Stojanov, univ. dipl. prof. šp. vzg.

Strokovna vodja programov:

Dora Pal, dipl. soc. del., družinska terapevtka

Sprejemni Center Ljubljana:
Špela Bök, univ. dipl. psih., strokovna delavka
Ada Glažar, univ. dipl. kom., strokovna sodelavka

Sprejemni Center Piran:
Helena Boštjančič Škrlj, dipl. soc. del., strokovna delavka
Maja Cubr, univ. dipl. kult. in soc. antr., strokovna sodelavka

Sprejemni Center Kočevje:
Miha Ruparčič, dipl. upr. org., strokovni delavec, vodja mreže Sprejemnih centrov

Regijski Sprejemni Center Koroške:
Mateja Švab, spec. na področju zmanjševanja škode povezane z uživanjem droge, strokovna sodelavka
Renata Podjaveršek, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka

Sprejemni Center Ruše:
Tina Jert, univ. dipl. teol., strokovna delavka
Božena Blanuša, sodelavka v programu

Sprejemni in dnevni center Novo mesto
Miha Ruparčič, dipl. upr. org., vodja mreže Sprejemnih centrov
Mojca Bohte, univ. dipl. soc. del.

Program za otroke in mladostnike:
Jadranka Ivanković, univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka, vodja programa
Gregor Dular, univ. dipl. soc. ped.
Ane Marie Gačnik, univ. dipl. psih., strokovna delavka
Urška Peterca, univ. dipl. psih.
Nina Malec, mag. zakonskih in družinskih študij
Kaja Solina

Programa DC-DiD in Prius:
Andrejka Flajs Rupnik, soc. del., specializantka geštalt psihoterapije, strokovna delavka, vodja programa
Sabina Grahek, univ. dipl. soc. del., specializantka geštalt psihoterapije, strokovna delavka
Robi Farkaš, sodelavec v programu
Mateja Pečan, dipl. soc. del., strokovna delavka
Luka Agrež, dipl. soc. del. (UN), spec. PDP, strokovni delavec
Ana Furlan, univ.dipl. soc. del., strokovna sodelavka
Ana Drev, laična delavka

Terapevtska Skupnost:
Polona Kersnik, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka, vodja programa
Tinkara Tušek, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka
Sonja Rotar, univ. dipl. ped., strokovna delavka
Špela Adam, dipl. ital. j. in knjž. in dipl. lit. kompar., strokovna sodelavka
Janja Berčič, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka

Franci Tavčar, delovni inštruktor, planinski vodnik
Aleš Bök, voznik
Anita Thapa
Boštjan Besednjak, laični delavec
Jana Bezeg, laična delavka

Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke
Andreja B. Jaš, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka, vodja programa
Marinka Hladnik, univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka
Barbara Vodopivec,  univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka
Neža Rebolj, sodelavka v programu

Center za Reintegracijo:
mag. Roman Koštal, univ. dipl. soc. ped., spec. IT, strokovni delavec, vodja programa
Tanja Stanković, dipl .soc. del., strokovna delavka
Mojca Djorić, dipl. soc. del.
Tomaž Muhič, sodelavec v programu

Projekt Križišče
Helena Hercog, unvi. dipl. psih., strokovna delavka