Domov  

Redno zaposleni

Redno zaposleni delavci

Predsednica društva:
mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih.

Podpredsednik društva:

Igor Stojanov, univ. dipl. prof. šp. vzg.

Strokovna vodja programov:

Polona Kersnik, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka, vodja programa 
Sprejemni Center Ljubljana:
Špela Bök, univ. dipl. psih., strokovna delavka, vodja mreže Sprejemnih centrov
Ana Marija Mavrič, univ. dipl. teol.

Sprejemni Center Piran:
Helena Boštjančič Škrlj, dipl. soc. del., strokovna delavka
Maja Cubr, univ. dipl. kult. in soc. antr., strokovna sodelavka

Sprejemni center Piran, Enota Nova Gorica
Anja Rudež, mag. biopsih.

Sprejemni Center Kočevje:
Miha Ruparčič, dipl. upr. org., strokovni delavec, 

Regijski Sprejemni Center Koroške:
Mateja Švab, spec. na področju zmanjševanja škode povezane z uživanjem droge, strokovna sodelavka
Renata Podjaveršek, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka
Goran Djurić, laični delavec

Sprejemni Center Ruše:
Tina Jert, univ. dipl. teol., strokovna delavka
Božena Blanuša, sodelavka v programu

Sprejemni center Novo mesto
Miha Ruparčič, dipl. upr. org., 
Mojca Bohte, univ. dipl. soc. del.

Program za otroke in mladostnike:
Jadranka Ivanković, univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka, vodja programa
Ane Marie Gačnik, univ. dipl. psih., strokovna delavka
Špela Adam, dipl. ital. j. in knjž. in dipl. lit. kompar.
Urška Peterca, univ. dipl. psih.
Kaja Solina

Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju
Andrejka Flajs Rupnik, soc. del., specializantka geštalt psihoterapije, strokovna delavka, vodja programa
Luka Agrež, dipl. soc. del. (UN), spec. PDP, strokovni delavec
Ana Furlan, dipl. soc. del., strokovna delavka
Ana Vidmar, laična delavka
Mojca Djorić, dipl. soc. del.

Terapevtska Skupnost:
Dora Pal, dipl. soc. del., družinska terapevtka, vodja programa
Sonja Rotar, univ. dipl. ped., strokovna delavka

Franci Tavčar, delovni inštruktor, planinski vodnik
Aleš Bök, voznik
Boštjan Besednjak, laični delavec
Zala Močnik, dipl. med. ses.
Anita Thapa, laična delavka
Nina Malec, mag. zakonskih in družinskih študi
Alek Pavlovič, mag. biopsihologije

Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke
Andreja B. Jaš, univ. dipl. psih., spec. ZDT, strokovna delavka, vodja programa
Marinka Hladnik, univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka
Barbara Vodopivec,  univ. dipl. soc. ped., strokovna delavka
Neža Rebolj, sodelavka v programu
Janja Berčič, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka
Miran Pondelek, laični delavec
Tinkara Tušek, univ. dipl. soc. del., strokovna delavka

Center za Reintegracijo:
Sabina Grahek, univ. dipl. soc. del., specializantka geštalt psihoterapije, vodja programa
Tanja Stanković, dipl .soc. del., strokovna delavka
Gregor Dular, univ. dipl. soc. ped.
Tomaž Muhič, sodelavec v programu

Projekt Križišče
Helena Hercog, unvi. dipl. psih., strokovna delavka

Koordinator in mentor za prostovoljce
Ada Glažar, univ. dipl. kom., strokovna sodelavka